ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام در این شبکه احتیاج به زمان زیادی ندارد. تنها کافیست اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید!

جزئیات حساب کاربری


جزئیات مشخصات

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

اگر این رزومه را برای کسب و کار خود می سازید، گزینه "شرکت" را انتخاب نمایید.

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

یکی از این صنعت ها که بیشتر از سایر گزینه ها در آن فعال هستید را انتخاب کنید.

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

استان محل سکونت خود را انتخاب کنید.

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

اگر پروفایل شما شخصی است : شهر محل سکونت خود را به فارسی بنویسید اگر پروفایل شما شرکتی است : شهر محل دفتر مرکزی شرکت را بنویسید.

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

در حال حاضر چه می کنید ؟ مثال : گرافیست / دانشجو/ استاد / پژوهشگر / مدیر / برنامه نویس و ...

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

الان در کجا فعالیت دارید ؟ مثال : خانه / شرکت ... / گروه ... و ...

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

کمی از خود بگویید ...

تاریخ تولد

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

مثال: کارشناسی (این گزینه ویژه پروفایل های شخصی است.)

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

وضعیت کاری اکنون خود را مشخص کنید. (این گزینه ویژه پروفایل های شخصی است)

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

(این گزینه ویژه پروفایل های شخصی است) فهرست تمامی مدرک های تحصیلی خود به همراه مکان و سال اخذ مدرک (حتی اگر در حال اخذ آن هستید!) را بنویسید. مثال : کارشناسی برق از دانشگاه شیراز در سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان شهید بهشتی اهواز در سال ۱۳۸۵

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

مهارت های تخصصی خود را مشخص کنید. مثال : photoshop java programing بازاریابی فروش

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

تجربیات کاری خود را مشخص کنید.( حتی اگر در حال انجام آن هستید!) مثال : مدیریت شرکت بهارنارنج آبی در اهواز - اکنون کارمند شرکت درخت قرمز در یاسوج - ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

فهرست و مشخصات همه جوایز و افتخارات خود را بنویسید

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

دروس، کارها،ورزش ها، فناوری ها،علوم، هنرها و هر فعالیتی که به آن علاقه دارید و به شناخت شخصیت شما توسط دیگران کمک می کند.

این فیلد می تواند دیده شود توسط: هرکسی

چه کسی می تواند این گزینه را مشاهده کنید؟

راه های ارتباطی کاربران با شما را بنویسید: مثال : پروفایل ها در شبکه های اجتماعی / لینک وبلاگ و وبسایت / ایمیل / شماره همراه / آدرس و ... (هشدار : مسئولیت عواقب ناشی از معرفی این اطلاعات به دیگران با خود شماست!)